לתרומות הרשמה לניוזלטר

המלצות רבנים על תורת לחימה

הרה"ג  דוב ליאור שליט"א :

הראשל"צ הרה"ג שלמה עמאר שליט"א:

הרה"ג אביגדור נבנצאל שליט"א והרה"ג יצחק בן שחר - רה"י קדומים ,ממליצים על פעילות ארגון תורת לחימה .