לתרומות הרשמה לניוזלטר

טנקים מגדריים לנשים בלבד

לאחר הליך בחינה שנמשך כשנתיים וכלל תקופת הכשרה בעלת קריטריונים שונים מאלה של לוחמי חיל השריון – קיבל הרמטכ״ל את המלצת מפקד זרוע היבשה, וקבע לאחרונה כי התנסות שירות לוחמות הטנקים בגבולות הסתיימה בהצלחה • אלא שאותה הצלחה הותירה את הגברים מאחור

נכתב ע"י גלוי דעת 09/11/2022

בתום הליך בחינה שארך כשנתיים וכלל תקופת הכשרה עם קריטריונים שהוגדרו מראש ושאינם זהים ללוחמי חיל השריון, ובתום תקופת פעילות מבצעית – קיבל לפני כשבועיים הרמטכ״ל, רב-אלוף אביב כוכבי, את המלצת מפקד זרוע היבשה, אלוף תמיר ידעי, וקבע כי התנסות שירות לוחמות הטנקים בגבולות הסתיימה בהצלחה, ובקרוב הן ישובצו באופן קבוע בתפקידן שימולא בטנקים מגדריים.מבדיקתנו  עולה כי האפשרות להשתבץ בטנקים המגדריים בחיל הגנת הגבולות סגורה בפני חיילי היחידה הגברים.

גורם בצה״ל שאיתו שוחחנו הסביר כי לוחמי השריון מתגייסים כרגיל לשריון, ולפני שנתיים החל פיילוט שיועד לנשים כדי לשלב אותן בטנקים תחת חיל הגנת הגבולות. הן מתגייסות, ואחרי שבועיים עוברות מיון וחלק הופכות להיות טנקיסטיות וחלק מגיעות לגיבוש של עוקץ ומקומות נוספים. ״מי שמגיעה לטנק מתגייסת מלכתחילה להיות טנקיסטית בחיל הגנת הגבולות״. מבחינת צה״ל, חייל שרוצה שריון – שיתגייס לשריון.


2020: פערים בעמידה בכשירויות הנדרשות
תהליך בחינת הלוחמות בטנקים החל בהתנסות ראשונה אשר ממצאיה הצריכו בחינה נוספת. לאור זאת הוחלט על קיום התנסות נוספת, אשר תבחן לעומק את האפשרות לשלב לוחמות טנקים במערך הגנת הגבולות על פי קריטריונים מוגדרים וברורים. בתום התנסות נוספת ובחינה של כלל הפרמטרים המקצועיים, הוחלט על שירות לוחמות בטנקים במערך הגנת הגבולות.


נדגיש כי בינואר 2020, סיכם כוכבי כי הפיילוט הצביע על פוטנציאל לשילוב נשים בטנקים במשימת הגנת הגבולות, אך גם הצביע על פערים בעמידה בכשירויות הנדרשות. 

על מנת להשלים את כלל הנתונים הנדרשים לקבלת החלטה, קבע בזמנו הרמטכ״ל כי נכון יהיה להמשיך ולהתקדם לשלב הבא בתהליך בחינת שילוב נשים בטנקים במשימת הגנת הגבולות, לפי – 1. קביעת פרמטרים רלוונטיים למיון בהתבסס על תובנות הפיילוט. 2. הרחבת היקף הלוחמות והרחבת פרק ההתנסות המבצעית. 3. הכשרה מותאמת לנשים בהיבטי הרפואה, התזונה והאימון הגופני. 4. טנקים מגדריים.


״אנו מסכמים בהצלחה תהליך מקצועי ומעמיק, כחלק מהתפיסה ולפיה צה״ל פותח יותר ויותר תפקידי לחימה לנשים״, אמר כוכבי עם קבלת ההמלצה, והוסיף כי הוא סומך על לוחמות הטנקים שיבצעו את משימת ההגנה בגבולות, ״באופן מקצועי ובהצלחה רבה, ויהוו חלק משמעותי במאמץ המבצעי של צה״ל״.

פלוגת הטנקים תהווה חלק ממערך חיל הגנת הגבולות
ההחלטה, כך לפי דובר צה״ל, התקבלה לאור שיקולים מקצועיים ומבצעיים ובהתאם לצורכי הצבא, וזאת לאחר שהלוחמות עמדו בקריטריונים שהוגדרו מראש ושאינם זהים ללוחמי חיל השריון. ההתנסות כללה שלושה מחזורי גיוס והכשרה מלאים (מטירונות ועד פיקוד) ותקופה של שנה בפעילות מבצעית. הלוחמות ביצעו תעסוקה מבצעית בחטיבה המרחבית 'פארן' כפלוגה תחת גדוד 'קרקל' במשימות ההגנה השונות. בצה״ל סיכמו בהצלחה את ההתנסות, זאת ״לאור עמידה בקריטריונים המקצועיים ברמת הצוות ואנשי הצוות, הצלחה בפעילות מבצעית לאורך זמן, שמירה על מוטיבציה להמשך התנדבות במסלול, לפיקוד ולקצונה, ונתוני נשר כללי ורפואי בשיעור שאינו חורג מהמקובל בקרב לוחמות במערכים אחרים״.


כפועל יוצא מהחלטת הרמטכ״ל, המסגרת הפלוגתית הקיימת תהפוך למסגרת קבועה, והגיוסים השנתיים למסגרת מחלקתית יהפכו לקבועים. פלוגת הטנקים תהווה חלק ממערך חיל הגנת הגבולות כחלק מחיזוק גדודי ההגנה המרחבית וביסוס ההגנה, למניעת הישגי אויב ולשלילת יכולותיו במרחב הגבול. כל זה כאמור, לא לגברים. 
״צה״ל חייב לסגור את היוהל״ם״


מדובר צה״ל נמסר לנו: ״לבנים המיועדים לשירות ביטחון ומעוניינים להיות לוחמים בטנקים קיימים תפקידי לחימה רבים בחיל השריון. לצד זאת, לאחר התנסות ובחינה מעמיקה התקבלה החלטה על פתיחת תפקיד לוחמות טנקים בחיל הגנת הגבולות, לבנות המיועדות לשירות ביטחון ומעוניינות לשרת בתפקיד לוחמה בטנקים״.


מארגון 'תורת לחימה' נמסר לגילוי דעת: ״הדרת הגברים מהטנקים, שיכולים להיות לוחמים לא פחות טובים מנשים (אלא יותר), רק חושפת כי יוהל״ם לא באמת דוגלת בשוויון, אלא מקדמת אג'נדה פרוגריסיבית של נשים על חשבון גברים תוך התעלמות מערך הניצחון. גברים בגדודים מעורבים לא יוכלו להתקדם למסלול שריון, לעומת נשים שכן יוכלו. היעדר השוויון בין נשים לגברים קיים גם במשך השירות, ברף המאמץ בכושר קרבי, בשירות חובה בקרבי (נשים מתנדבות), בשירות מילואים ועוד. צה״ל חייב לסגור את היוהל״ם שמקדמת אג'נדה פמיניסטית רדיקלית על חשבון ביטחון ישראל ומטרות הצבא, שעיקרן הוא אחד – הניצחון במלחמה״.

לכתבה המלאה בגילוי דעת -לחץ כאן