לתרומות הרשמה לניוזלטר

דברי הרמטכ"ל חשובים - ומחייבים אותו עצמו

נאמנות עמוקה עד כדי חירוף נפש למען האומה ונחלתה, אחדות ישראל, קידוש שם שמים והרמת קרן ישראל - יוצאים אל הפועל בעיקר מתוך מאמץ הדרג הלוחם.

הרב אביעד גדות 22.12.21

הרמטכ"ל אביב כוכבי נשא היום דברים בעלי משמעות בטקס סיום קורס טיס 183 בבסיס חיל האוויר בחצרים. מלבד מילים חשובות אודות חיל האוויר, כרך כוכבי שמים וארץ, אוויר ויבשה, ודיבר ערכים, עקרונות נכונים לכל תפקיד לחימה באשר הוא.

הוא דיבר על רוח הלחימה כיסוד מרכזי בכושר הלחימה של הצבא. זה דבר גדול ולא מובן מאליו להתייחס למה שנתפס כ"תחום רך" באופן כה עקרוני וחשוב.

כוכבי התייחס גם לשיח סביב חשיבותו של הסייבר בצבא, והתגמול שמעניק התחום למשרתיו שיוצאים מצה"ל עם מקצוע מכניס מאד בגיל צעיר. האינדיבדואליזם שוטף את עולמנו, וגם את צה"ל. סדנאות קריירה באות על חשבון שליחות.

למה שלט ענק בהרצליה עליו כתוב 'הטובים לסייבר' כל כך מפריע לו? כי לא מדברים ככה רק ברחוב, אלא גם בתוך הצבא עצמו. לפעמים במילים, ולפעמים במעשים. וכשאתה מקבל תוכחה מתוך תובנה עצמית, "מרדות בליבו של אדם" כלשון חז"ל - זה דבר טוב וחשוב.

בעולם בו אנו מחפשים בנרות ביטוי מעשי למוסר וערכים, וגם בצבא הם כבר לא באים מאליהם, דברי הרמטכ"ל חשובים מאד ומהווים מצפן נכון. נאמנות עמוקה עד כדי חירוף נפש למען האומה ונחלתה, אחדות ישראל, קידוש שם שמים והרמת קרן ישראל - יוצאים אל הפועל בעיקר מתוך מאמץ הדרג הלוחם.

אך דברי הרמטכ"ל אודות חשיבות הלוחמים - מחייבים מאד בראש ובראשונה את הרמטכ"ל עצמו. במלאכת הקודש של העמדת ערך הניצחון, ההכרעה, תוך תיקון מוסר הלחימה שהתעוות והוראות הפתיחה באש שנדמה כי מתעדפות חיי אויב, ונותנות משקל למשפטנים מנותקים על גבם של הלוחמים - מול אויב רצחני.

ביצוע התיקון הנדרש מצד הפיקוד הבכיר - יגביר בעזרת ה' את המוטיבציה של הנוער לצאת מהפרטיות, להתגייס לתפקידי לחימה, ולתת כתף להחזרת צה"ל להיות צבא יהודי מנצח.

לקריאת המאמר המלא בערוץ 7 - לחץ כאן .